Skip to main content
 主页 > 北京限号 >

海淀区安宁庄中街施工期间 采取临时交通管理措施

2024-05-20 22:17 浏览:

2024021

  为保证海淀区安宁庄中街雨水管线工程施工期间的道路交通安全与畅通,根据道路交通安全法律法规有关规定,决定2024年5月27日至2024年11月2日,海淀区安宁庄中街(安宁庄东路至京藏高速公路辅路段)西向东方向禁止机动车、非机动车通行,过往车辆可绕行安宁庄后街、京藏高速公路辅路、小营西路、安宁庄东路等周边道路通行。

  请社会单位和广大市民给予理解支持,自觉遵照执行。

  特此通告。

                                                                                   北京市公安局公安交通管理局

                                                                                         2024年5月15日