Skip to main content
 主页 > 北京限号 >

关于2023年香山红叶观赏季期间对香山地区 南辛村街采取临时交通管理措

2023-10-16 22:07 浏览:

2023036

  为确保2023年香山红叶观赏季期间香山地区交通安全顺畅,根据道路交通安全法律法规相关规定,决定于2023年10月14日、15日、21日、22日、28日、29日,11月4日、5日、11日、12日、18日、19日,每天7时至19时,南辛村街(红枫路至香山南路段)禁止机动车由东向西方向行驶。

  特此通告。

                                                                                                  北京市公安局公安交通管理局

                                                                                                            2023年9月28日