Skip to main content
 主页 > 北京限号 >

北京海淀区中关村软件园部分道路采取交通管理措施

2022-09-18 23:14 浏览:

关于对海淀区中关村软件园部分道路采取交通管理措施的通告

  为保障海淀区中关村软件园地区道路交通安全和畅通,根据道路交通安全法律法规有关规定,决定自2022年10月27日起,软件园南街(东北旺西路至旺科中路段)禁止机动车由西向东方向行驶,软件园北街(旺科东路至东北旺西路段)禁止机动车由东向西方向行驶。

  特此通告。

                                                                                                        北京市公安局公安交通管理局

                                                                                                              2022年8月29日